Psykolog Mona Dullum

 – psykolog i Sørlandsparken, Kristiansand.

Tjenester

  • Terapi og andre psykologtjenester for privatpersoner og bedrifter.
  • Jeg tilbyr timer på kontoret, gjennom videokonferanse via Confrere og på telefon.
  • Jeg er medeier i Confidensia AS og tilbyr terapi og veiledning knyttet til våre terapikurs. Aktuelt terapikurs nå er selvtillit, selvfølelse og selvhevdelse. 

Mona Dullum, psykolog

Covid-19 tiltak:

Jeg følger alle nødvendige smitteverntiltak fra Folkehelseinstituttet.

Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon, er hjemmeisolert eller er i karantene kan du ikke møte på mitt kontor. Timen gjennomføres via video eller telefon.

Hånddesinfeksjon står på venterommet og jeg oppfordrer alle til å desinfisere hender før timen.

Hverdagspsykologi

Jeg tilbyr samtaler dersom du opplever utfordringer i livet som angst, depresjon, utbrenthet, stress, samlivsproblemer og jobbkonflikter.

Kognitiv terapi

Jeg har videreutdannelse i Kognitiv terapi og Metakognitiv terapi. Jeg er også godkjent veileder i kognitiv terapi.

Terapikurs

Selvtillit, selvfølelse og selvhevdelse. Terapikurset vil gi teknikker for å mestre selvkritikk, bekymring og grubling, samt teknikker for å si fra og setter grenser for andre. Dette vil gjøre det lettere å være selvhevdende, også i krevende situasjoner i arbeidslivet.

Psykolog Mona Dullum

Jeg er utdannet psykolog fra Universitet i Trondheim i 1999. Jeg har lang klinisk erfaring og kompetanse fra bla Universitetssykehuset i Stavanger og Dps i Trondheim. Jeg har siden 2008 drevet privatpraksis. Jeg har jobbet mye med arbeidsrettet behandling med personer som er sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt.

Jeg har fullført videreutdannelse i kognitiv terapi, veilederutdannelse i regi av NFKT, samt Masterclass i Metakognitiv terapi. Jeg deltar nå på traumebehandlingstudannelse i regi av NFKT, med spesielt fokus på PTDS og kompleks PTDS.

Jeg vil gjerne hjelpe deg

Hva jeg kan hjelpe med…

Bedrifter

For de fleste vil deltakelse i arbeidslivet være viktig for trivsel, vekst og utvikling. Samtidig stilles det store krav til god mental, emosjonell og relasjonell fungering.

Jeg kan i regi av firmaet jeg er medeier i Confidensia AS, tilby terapikurs i tilknytning til foredrag og  individuell oppfølging. Tema for terapikurset er: Selvtillit, selvfølelse og selvhevdelse. Terapikurset vil gi teknikker for å mestre selvkritikk, bekymring og grubling, samt teknikker for å si fra og setter grenser for andre. Dette vil gjøre det lettere kan være selvhevdende, også i krevende situasjoner i arbeidslivet.

For privatpersoner

Jeg ønsker å være en forskjell når livet ditt er vanskelig og du trenger endring.  Jeg jobber med hverdagspyskologi og arbeidsrettet behandling. Jeg kan tilby samtaler dersom du opplever utfordringer i livet ditt som stress, familieproblemer, konflikter og vansker på arbeid, og utbrenthet.

Jeg har lang erfaring innen psykisk helsevern og arbeidsrettet behandling. Jeg tilbyr kognitiv terapi og Metakognitiv terapi, samt kognitiv traumebehandling. Jeg kan tilby effektiv behandling for angst, sosial angst, panikkangst, depresjon, søvnvansker, tvangslidelser, helseangst og traumer.

Terapikurs:

Har du tenkt på at livet ditt ville vært lettere dersom du hadde god selvtillit og selvfølelse? Ville du følt deg tryggere dersom du hadde verktøy til å være selvhevdende i krevende situasjoner i forhold til andre mennesker.

Jeg tilbyr terapi kombinert med terapikurset:  Selvtillit, selvfølelse og selvhevdelse. Her får du en mulighet til selv å jobbe med terapiteknikker hjemme og kan lære mye om deg selv og dine egne reaksjoner. Jeg er medeier i Confidensia AS, som tilby terapikurs. Terapikurset vil gi teknikker for å mestre selvkritikk, bekymring og grubling, samt teknikker for å si fra og setter grenser for andre.

Jeg praktiserer utfra følgende metoder:

Kognitiv terapi

Metakognitiv terapi

CT-PTSD, kognitiv terapi for PTSD og kompleks PTSD

Jobbfokusert terapi

Terapikurs kombinert med individuell terapi, gjør at du kan jobbe godt med egen problematikk og samtidig få terapi der man fokuserer spesielt på dine utfordringer.

Innholdet i et terapikurs vil tilsvare det du ville gått igjennom i løpet av 10-13 behandlingstimer hos psykolog. Teorigrunnlaget i kursene våre vil være basert på kognitiv terapi.

Kontakt meg

8 + 6 =

Ring

974 22 775

Adresse

Barstølveien 34, 4636 Kristiansand

Åpningstider

Mandag: 8 – 16.30
Tirs – Fre: 8 – 16.00