Tjenester

For bedrifter

For de fleste vil deltakelse i arbeidslivet være viktig for trivsel, vekst og utvikling. Samtidig stilles det store krav til god mental, emosjonell og relasjonell fungering.

Jeg kan i regi av firmaet jeg er medeier i Confidensia AS, tilby terapikurs i tilknytning til foredrag og  individuell oppfølging. Tema for terapikurset er: Selvtillit, selvfølelse og selvhevdelse. Terapikurset vil gi teknikker for å mestre selvkritikk, bekymring og grubling, samt teknikker for å si fra og setter grenser for andre. Dette vil gjøre det lettere kan være selvhevdende, også i krevende situasjoner i arbeidslivet.

For privatpersoner

Jeg ønsker å være en forskjell når livet ditt er vanskelig og du trenger endring.  Jeg jobber med hverdagspyskologi og arbeidsrettet behandling. Jeg kan tilby samtaler dersom du opplever utfordringer i livet ditt som stress, familieproblemer, konflikter og vansker på arbeid, og utbrenthet.

Jeg har lang erfaring innen psykisk helsevern og arbeidsrettet behandling. Jeg tilbyr kognitiv terapi og Metakognitiv terapi, samt kognitiv traumebehandling. Jeg kan tilby effektiv behandling for angst, sosial angst, panikkangst, depresjon, søvnvansker, tvangslidelser, helseangst og traumer.

Terapikurs

Har du tenkt på at livet ditt ville vært lettere dersom du hadde god selvtillit og selvfølelse? Ville du følt deg tryggere dersom du hadde verktøy til å være selvhevdende i krevende situasjoner i forhold til andre mennesker.

Jeg tilbyr terapi kombinert med terapikurset:  Selvtillit, selvfølelse og selvhevdelse. Her får du en mulighet til selv å jobbe med terapiteknikker hjemme og kan lære mye om deg selv og dine egne reaksjoner. Jeg er medeier i Confidensia AS, som tilby terapikurs. Terapikurset vil gi teknikker for å mestre selvkritikk, bekymring og grubling, samt teknikker for å si fra og setter grenser for andre.

Jeg praktiserer utfra følgende metoder:

  • Kognitiv terapi
  • Metakognitiv terapi
  • CT-PTSD, kognitiv terapi for PTSD og kompleks PTSD
  • Jobbfokusert terapi

Terapikurs kombinert med individuell terapi, gjør at du kan jobbe godt med egen problematikk og samtidig få terapi der man fokuserer spesielt på dine utfordringer.

Innholdet i et terapikurs vil tilsvare det du ville gått igjennom i løpet av 10-13 behandlingstimer hos psykolog. Teorigrunnlaget i kursene våre vil være basert på kognitiv terapi.

 

Psykologtjeneste som sikrer rask og profesjonell hjelp.

Jeg har ingen ventetid og kan gi et raskt tilbud. Henvisning fra fastlege er ikke nødvendig.

Den første timen blir oftest brukt til å lage en plan for det videre samarbeidet. Noen ønsker en konsultasjon, mens andre har behov for kontakt over en lengre tidsperiode.

Jeg har en privat psykologpraksis og har ikke refusjonsavtale.

Konsultasjoner betales fortløpende av den enkelte eller forsikringsselskap.

Avbestilling må skje senest 48 timer i forkant for å unngå fakturering. Dette gjelder også ved sykdom.

Priser:

Individualkonsultasjoner kr. 1300,-
Par/familiesamtaler kr. 1800,-
Terapikurs: selvtillit, selvfølelse og selvhevdelse kr 2990,-

Jeg tilbyr også videokonsultasjoner via Confrere og telefonkonsultasjoner, kr. 1300,-

Ta kontakt for avtaler eller mer informasjon på telefon 97422775, timer kan også bookes på ledigpsykolog.no

Kontakt meg

12 + 2 =

Ring

974 22 775

Adresse

Barstølveien 34, 4636 Kristiansand

Åpningstider

Mandag: 8 – 16.30
Tirs – Fre: 8 – 16.00